سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی کد 2409

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی کد 2409

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی کد 2409

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی کد 2409

بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی کد 2409
بودجه بندی آزمون دکتری سراسری علوم دامی کد 2409

 

بودجه بندی آزمون آزمایشی دکتری سراسری علوم دامی کد 2409


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته دکتری سراسری علوم دامی را نشان می دهد

برای آمادگی کنکور دکتری سراسری رشته علوم دامی ، 4 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی رشته دکتری دانشگاه سراسری

علوم دامی کد 2409

درس

 

آزمون اول (50% اول سرفصل)

دروس عمومی زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی دکتری علوم دامی مرحله اول آزمون آزمایشی:

Vocabulary, Grammar, Comprehension, Cloze test

زبان انگلیسی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی پایه دکتری علوم دامی مرحله اول آزمون آزمایشی:

آمار: مفاهیم – تعاریف – نمودار – منحنی – توزیع فراوانی – شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی- قوانین

شمارش – احتمالات – امید ریاضی – توزیع دو جمله ای

طرح آزمایشات: مقدمه درس طرح آزمایش های کشاورزی – طرح کرت های تصادفی (طرح کاملاَ تصادفی) –

مقایسه میانگین تیمارها در طرح کاملاَ تصادفی با تکرارهای نامساوی و مساوی – طرح کاملاَ تصادفی با

بیش از یک مشاهده- طرح بلوک های کاملاَ تصادفی – سودمندی نسبی طرح بلوک های کامل تصادفی

نسبت به طرح کاملاَ تصادفی – طرح لاتین – کشف مشاهده از دست رفته سودمندی نسبی

(طرح مربع لاتین نسبت به طرح بلوک)

 

 

 

آمار و طرح آزمایشات

 

 

 

سلول، ماهیت ماده ژنتیکی – چرخه سلولی – گامتوژنز – ژنتیک مندلی

تغییرات نسبت های مندلی (تأثیر متقابل ژنی – ژنتیک جنسیت – پیوستگی ژن ها)

ژنتیک عمومی

 

آب و الکترولیتها، ساختمان آمینو اسیدها و پروتئین ها، آنزیم‌ها و کوآنزیم‌ها، ساختمان کربوهیدرات‌ها

(قند‌ها‌،ساکاریدها یا اُزها)‌- متابولیسم (سوخت و ساز ) قندها، اکسیداسیون بیولوژیک ( زنجیره انتقال الکترون‌)

بیوشیمی عمومی

 

آزمون دوم (50% دوم سرفصل)

دروس عمومی زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی دکتری علوم دامی مرحله دوم آزمون آزمایشی:

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان انگلیسی

درک مطلب، تحلیلی، کمیتی

استعداد تحصیلی

دروس تخصصی پایه دکتری علوم دامی مرحله دوم آزمون آزمایشی:

آمار: توزیع های نرمال – پواسن – توزیع t – نمونه گیری – فاصله اطمینان- مربع کای – توزیع F – تجزیه همبستگی و

رگرسیون – تجزیه واریانس

طرح آزمایشات: تبدیل و تغییر شکل آمار و ارقام – تجزیه مجموع مربعات تیمار برای مقایسه های تیماری – آزمایش های

فاکتوریل- اختلاط – تفکیک ss ها – طرح کرت های خرد شده

 

آمار و طرح آزمایشات

 

 

سیتوژنتیک (ناهنجاری های کروموزومی) ، ژنتیک کمی و جمعیت،

ژنتیک مولکولی – مهندسی ژنتیک – ژنتیک ویروس و باکتری

ژنتیک عمومی

 

ویتامین‌ها، لیپیدها و نقش‌ آنها در سیستم بیولوژیکی، متابولیسم لیپیدها- ساختار نوکلئوتید‌ها و متابولیسم

آنها، متابولیسم ترکیبات نیتروژن دار‌، هورمون ها

بیوشیمی عمومی

 

آزمون سوم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

برچسب ها: آزمون آزمایشی, سرفصل آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی, آزمون آزمایشی علوم دامی, آزمون آزمایشی دام, آزمون آزمایشی دکتری علوم دامی, آزمون آزمایشی دکتری دام

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.