سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی 1315

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کد 1315


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی کد 1315 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مهندسی کشاورزی - بیماری شناسی گیاهی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

آناتومی: فیزیولوژی سلولهای گیاهی بافتهای گیاهی ساختمان اندامهای گیاهی.

فیزیولوژی گیاهی: فتونستز – تثبیت co2 توسط جوامع گیاهان زراعی

سیستماتیک گیاهی: تاریخچه علم رده بندی، سیستماتیک گیاهی و شاخه پتریدوفیت ها

گیاهشناسی(سیستماتیک،

آناتومی و فیزیولوژی)

 

- کلیات و تعریف علم قارچشناسی و تشریح هدف و موارد کاربرد آن - تشریح اوصاف کلی قارچها، جایگاه آنها در

جهان زنده - مرفولوژی قارچها ، ندامهای رویشی و زایشی - بیولوژی قارچها تغذیه، تنفس، رشد و نمو، تولید مثل

- تعریف علم رده بندی به عنوان اساس و شالوده دانش قارچشناسی - شرح روش و مبانی رده بندی قارچها

 

قارچ شناسی

 

بیماری های ویروسی: تعریف و ماهیت ویروسها و شناسایی

نماتد: مورفولوژی - باکتری: مورفولوژی - بیماری گیاهان زراعی: غلات - بیماری های میوه: دانه داران

بیماری های گیاهی

 

اصول مبارزه - آشنایی با مفهوم تئوری سیستم‌ها و پاتوسیستم‌های گیاهی،

روشهای کلی مبارزه با بیماری‌های گیاهی

سم شناسی:کنترل شیمیایی بیماری های گیاهی، محلول پاشی و گرد پاشی گیاهان،

مصرف سموم و آلودگی محیط زیست

قارچ کشها و طبقه بندی آنها، ویژگی قارچ کشها، طبقه بندی، مکانیسم انتخابی و اختصاصی،

مبانی حیاتی کاربرد آنها، قارچ

شها مورد استفاده در طول فعالیت گیاه وپس از برداشت، طبقه بندی از لحاظ ماده موثره-

قارچ کش های مسی غیر آلی، گوگردی

 

 

اصول مبارزه و سم شناسی

در بیماری های گیاهی

 

 

 

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

آناتومی: ساختمان اولیه ساقه ساختمان ثانویه ریشه ساختمان ثانویه ساقه.

فیزیولوژی گیاهی: تنفس – انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی

سیستماتیک گیاهی: زیرشاخه بازدانگان و آنژیوسپرمها

گیاهشناسی(سیستماتیک،

آناتومی و فیزیولوژی)

 

آسکومیست و کلیه مشخصات مربوط به آنها

قارچ شناسی

بیماری های ویروسی: ناقلین - نماتد: سیستماتیک - باکتری: سیستماتیک -

بیماری گیاهان زراعی: بیماری گیاهان روغنی میوه: بیماری های هسته داران

بیماری های گیاهی

 

اصول مبارزه: کنترل بیولوژیکی بیماری‌های گیاهی

سم شناسی: قارچ کشهای آلی شامل : جیوه ای، گوگردی، بنزن، فنل و ....

اصول مبارزه و سم شناسی

در بیماری های گیاهی

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

آناتومی: ساختار تشریحی برگ ساختمان گل. فیزیولوژی گیاهی : روابط آب و گیاه – آنزیم ها – تغذیه گیاه

سیستماتیک گیاهی: رده بندی دو لپه ایها و زیر رده جداگلبرگان

گیاهشناسی(سیستماتیک،

آناتومی و فیزیولوژی)

بازیدیدومیست ها و کلیه مشخصات مربوط به آنها

قارچ شناسی

بیماری های ویروسی: طبقه بندی و نامگذاری - نماتد: بیماری های نماتودی

باکتری: بیماری های باکتریایی - زراعی: بیماری حبوبات و علوفه - میوه: بیماری های مرکبات

بیماری های گیاهی

 

اصول مبارزه: استفاده از مقاومت ژنتیکی گیاهان در مقابل عوامل بیماری‌زا

سم شناسی: قارچ کشهای سیستماتیک: بنزیمیدازول، کاربوکسامید، تیوفانیت، و .....

اصول مبارزه و سم شناسی

در بیماری های گیاهی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

آناتومی: مورفولوژی ریشه، ساقه و برگ مورفولوژی گل و تنوع آن. فیزیولوژی گیاهی : رشد و نمو – تنظیم رشد گیاه –

فیزیولوژی بذر-- سیستماتیک گیاهی: گروه پیوسته گلبرگان و تک لپه ایه

گیاهشناسی(سیستماتیک،

آناتومی و فیزیولوژی)

کیتریدیومیست ها و اامیست ها

قارچ شناسی

بیماری های ویروسی: بیماری های ویروسی زراعی: بیماری گیاهان صنعتی - میوه: بیماری سایر میوه ها

بیماری های گیاهی

اصول مبارزه: - اپیدمیولوژی بیماری‌های گیاهی - پیش آگاهی در بیماری‌های گیاه - تحلیل اقتصادی بیماری‌های

گیاهی - نیازمندی‌های مدیریت بیماری‌های گیاهی

سم شناسی: - نماتد کشها، آنتی بیوتیکها ، روغن و مواد همراه - ضدعفونی خاک و اندام های گیاهی -

مکانیسم عمل قارچ کشها و مقاومت قارچ ها به انها - فرمولاسیون و کاربرد علف کشها و طبقه بندی آنه

 

اصول مبارزه و سم شناسی

در بیماری های گیاهی

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی, کارشناسی ارشد مهندسی بیماری شناسی گیاهی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.