سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات 1303

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کد 1303


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات کد 1303 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح نباتات

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

غلات (گندم – جو – برنج – ذرت – ذرت خوشه ای) (سورگوم) – چاودار – ارزن

زراعت

مقدمه درس طرح آزمایش های کشاورزی – طرح کرت های تصادفی (طرح کاملاَ تصادفی) –

مقایسه میانگین تیمارها در طرح کاملاَ تصادفی با تکرارهای نامساوی و مساوی –

طرح کاملاَ تصادفی با بیش از یک مشاهده

 

طرح آزمایشات کشاورزی

 

سلول، ماهیت ماده ژنتیکی – چرخه سلولی – گامتوژنز – ژنتیک مندلی

ژنتیک

مفاهیم – تعاریف – نمودار – منحنی – توزیع فراوانی – شاخص های پراکندگی و تمایل مرکزی

آمار و احتمال

مکانیسم گیاهان جهت اهلی شدن (موتاسیون، پلی پلوئیدی، آینوپلوئیدی و...) –

نظام تولید مثلی در گیاهان ، کشت بافت

اصلاح نباتات

 

فتوسنتز – تثبیت co2 توسط جوامع گیاهان – مقدمه و تعاریف – تاریخچه و اهمیت فیزیولوژی گیاهان زراعی –

تعاریف فیزیولوژی گیاهای و گیاهان زراعی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

 

موضوع و تعاریف علم اکولوژی – انواع مطالعات اکولوژیکی – تعیین طیف مطالعات اکولوژیکی –

برخی اصطلاحات مهم در اکولوژی – اکوسیستم و اجزاء تشکیل دهنده آن –

اکوتون – توالی اکولوژیکی – طبقه بندی اکوسیستم ها

 

اکولوژی

 

مفاهیم و تعریف خاک – تشکیل و طبقه بندی خاک – فاکتورهای خاک زی – هوازدگی

خاکشناسی

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

گیاهان صنعتی (پنبه – چغندر قند – آفتابگردان – سویا – نیشکر – توتون – تنباکو – کتان –

کنف – ژوت – گلرنگ – کنجد – بادام زمینی – سیب زمینی - کلزا)

زراعت

 

طرح بلوک های کاملاَ تصادفی – سودمندی نسبی طرح بلوک های کامل تصادفی نسبت به طرح کاملاَ تصادفی –

طرح لاتین – کشف مشاهده از دست رفته سودمندی نسبی (طرح مربع لاتین نسبت به طرح بلوک)

طرح آزمایشات کشاورزی

 

تغییرات نسبت های مندلی (تأثیر ژنی – ژنتیک جنسیت – پیوستگی ژن ها)

ژنتیک

قوانین شمارش – احتمالات – امید ریاضی – توزیع دو جمله ای

آمار و احتمال

آپومیکسی – توارث صفات کمی

اصلاح نباتات

تنفس – انتقال و توزیع مواد فتوسنتزی

فیزیولوژی گیاهان زراعی

اصول و مفاهیم مربوط به جمعیت – اصول و مفاهیم مربوط به جامعه – واکنش های هوموتیبیک –

واکنش های هتروتیپیک – انواع همزیستی ها – هرم های اکولوژیکی

اکولوژی

 

سنگ ها و کانی های تشکیل دهنده خاک – عناصر موجود در پوسته زمین و خاک – خوص فیزیکی خاک

خاکشناسی

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

گیاهان علوفه ای : گیاهان غده ای (چغندر ، علوفه ای ...) یونجه – انواع شبدر – اسپرس – سورگوم –

سودان گراس – خلر – ماشک خوشه ای – کلزا

زراعت

 

تبدیل و تغییر شکل آمار و ارقام – تجزیه مجموع مربعات تیمار برای مقایسه های تیماری – آزمایش های فاکتوریل

طرح آزمایشات کشاورزی

سیتوژنتیک (ناهنجاری های کروموزومی)، ژنتیک کمی و جمعیت

ژنتیک

توزیع های نرمال – پواسن – توزیع t – نمونه گیری – فاصله اطمینان

آمار و احتمال

انواع عمل ژن – محاسبه اجزا واریانس فتوتیپی – اصلاح گیاهان خود گشن

اصلاح نباتات

روابط آب و گیاه – آنزیم ها – تغذیه گیاه

فیزیولوژی گیاهان زراعی

مفهوم عامل اکولوژیکی و انواع آن – والانس اکولوژیکی – عمل انتخابی محیط – تکامل – سازگاری – انقراض

اکولوژی

شیمی خاک – فرآیندهای تبادل کاتیونی و آنیونی – واکنش خاک – هدایت الکتریکی – مواد آلی – رنگ و خاک

خاکشناسی

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

دیم کاری

زراعت

اختلاط – تفکیک ss ها – طرح کرت های خرد شده

طرح آزمایشات کشاورزی

ژنتیک مولکولی – مهندسی ژنتیک – ژنتیک ویروس و باکتری

ژنتیک

مربع کای – توزیع F – تجزیه همبستگی و رگرسیون – تجزیه واریانس

آمار و احتمال

اصلاح دگرگشن – مکانیسم های نر عقیمی اصلاح خصوصی – اصلاح برای اهداف خاص

اصلاح نباتات

رشد و نمو – تنظیم رشد گیاه – فیزیولوژی بذر و جوانه زدن – روابط شاخص های رشد (Source, sink)

فیزیولوژی گیاهان زراعی

آشنایی با اکولوژی محیط های مختلف – مفهوم بیوم ها – اکوسیستم های آبی – اکولوژی انسانی – آلودگی ها

اکولوژی

انرژی آب در خاک – روابط آب و خاک و گیاه – فرسایش

خاکشناسی

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: کارشناسی ارشد, کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات, کارشناسی ارشد مهندسی زراعت و اصلاح نباتات, کارشناسی ارشد اصلاح نباتات, کارشناسی ارشد زراعت, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.