سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1357

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1357

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1357

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1357

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1357
بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما 1357

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد 1357


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما کد 1357 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

معماری ایران و جهان- مکاتب ادبی و هنری جهان

 

فرهنگ، هنر و ادبیات

ایران و جهان

معماری ایران و جهان- مکاتب ادبی و هنری جهان- ادبیات دوره ایران باستان- نقد ادبی و هنری

دانستنی‌های هنری

سینما چیست- نظریات سینما

مبانی نظری سینما

پیدایش سینما و دهه های ابتدایی پس از آن- مکتب امکسپرسیونیسم آلمان- سینمای کلاسیک شوروی

- کمدی کلاسیک- سینمای فرانسه (امپرسیونیسم و آوانگاردیسم)- مکتب دادائیسم و مکتب سورئالیسم

بررسی و نقد آثار

سینمایی

 

تاریخچه نمایش نامه نویسی- تئاتر دوران باستان- تاریخ تئاتر روم

 

دانستنی‌های تخصصی،

تاریخی و بینشی در هنر

نمایش

استانیسلاوسکی- میرهولد- تایروف- واختانگوف- کریگ- آپیا

کارگردانی

خلاقیت نمایشی

 

درک تصویر و خلاقیت

نمایشی

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

 

شناخت وسایل ارتباط

جمعی

نقد ادبی هنری: تقسیم بندی کلی انواع هنرها

فلسفه غرب و زیبایی شناسی: فلسفه یونان و روم- فلسفه در قرون وسطی

مبانی نظری هنری

 

بازیگری و تاریخچه بازیگری

دروس تخصصی بازیگری

-

 

پروژه تشریحی

نمایشنامه نویسی

-

 

پروژه تشریحی تجزیه

و تحلیل نمایشنامه

-

آزمون عملی بازیگری

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

ادبیات دوره ایران باستان- تاریخ ادبیات جهان- نقد ادبی و هنری

 

فرهنگ، هنر و ادبیات

ایران و جهان

تاریخ ادبیات جهان- اسطوره ها و نمادها- تاریخ هنر ایران- تاریخ هنر جهان

دانستنی‌های هنری

درک فیلم- سبک و ژانر

مبانی نظری سینما

کارل تئودور درایر و دیگر بزرگان سینمای اسکاندیناوی- سینمای سخن گو (ناطق)- سینما در دهه

بیست و سی میلادی- سینمای شاعرانه فرانسه (رئالیسم شاعرانه)- سینمای ژان کوکتو و

فیلم های مهم دهه سی میلادی

بررسی و نقد آثار

سینمایی

 

 

قرون وسطی- هنر در دوران رنسانس- تئاتر انگلستان

 

دانستنی‌های تخصصی،

تاریخی و بینشی در هنر

نمایش

کویو- راینهارت- پیکاتور- برشت- اشتاین- آرتو- اخلوپکوف- ساواری- رونکونی- منوشکین

کارگردانی

عکاسی

 

درک تصویر و خلاقیت

نمایشی

جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی

 

شناخت وسایل ارتباط

جمعی

نقد ادبی هنری: نقد هنر

فلسفه غرب و زیبایی شناسی: فلسفه جدید (دوره ماقبل کانت)- فلسفه تجربی انگلستان

مبانی نظری هنری

 

بازیگری و تئاتر

دروس تخصصی بازیگری

-

 

پروژه تشریحی

نمایشنامه نویسی

-

 

پروژه تشریحی تجزیه

و تحلیل نمایشنامه

-

آزمون عملی بازیگری

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

اسطوره‌های ایران و جهان- تاریخ هنر ایران

 

فرهنگ، هنر و ادبیات

ایران و جهان

تذهیب و تشعیر- تجلید- خط و کتابت- تاریخ موسیقی

دانستنی‌های هنری

نشانه شناسی و سینما- سینمای داستانی

مبانی نظری سینما

سینمای نوآر- فیلم سازان بزرگ قرن بیستم- سینمای دهه چهل در یک نگاه- سینمای موج

نو فرانسه- سینمای هنری اروپا- بزرگان سینما در ابتدای نیمه قرن بیستم

بررسی و نقد آثار

سینمایی

 

تئاتر قرن هفدهم- تئاتر قرن هجدهم- تئاتر قرن نوزدهم

 

دانستنی‌های تخصصی،

تاریخی و بینشی در هنر

نمایش

رقص مدرن- گراهام- نیکولائیس- تئاتر تجربی امریکا- فورمن- ویلسن- شومان- گروتوفسکی- باربا

کارگردانی

فیلم سازی

 

درک تصویر و خلاقیت

نمایشی

جامعه شناسی وسایل ارتباطات

 

شناخت وسایل ارتباط

جمعی

نقد ادبی هنری: مختصری در مورد فرمالیستها

فلسفه غرب و زیبایی شناسی: کانت- فلسفه جدید (دوره پس از کانت)

مبانی نظری هنری

 

بازیگری و سینما

دروس تخصصی بازیگری

-

 

پروژه تشریحی

نمایشنامه نویسی

-

 

پروژه تشریحی تجزیه

و تحلیل نمایشنامه

-

آزمون عملی بازیگری

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

تاریخ هنر جهان

 

فرهنگ، هنر و ادبیات

ایران و جهان

سیر تحول هنر سینما- سبک های سینما و مکاتب- سیری بر نمایش نامه نویسی ایران و جهان- ادبیات نمایشی

دانستنی‌های هنری

فیلم نامه- شناخت درام

مبانی نظری سینما

سینما در دهه پنجاه و شصت میلادی- سینمای مستند و تجربی- موج نو در گوشه و کنار جهان-

سینمای ژاپن- بزرگان سینما در نیمه دوم قرن بیستم- سینمای نوین دنیا- سینمای ایران

بررسی و نقد آثار

سینمایی

 

تئاتر قرن نوزدهم- تئاتر قرن بیستم- نمایش در شرق

 

دانستنی‌های تخصصی،

تاریخی و بینشی در هنر

نمایش

بروک- وولفسن- هارت- تاریخچه کارگردانی تئاتر- طرح- کاراکتر

کارگردانی

تاریخچه سینما

 

درک تصویر و خلاقیت

نمایشی

وسایل ارتباط جمعی

 

شناخت وسایل ارتباط

جمعی

نقد ادبی هنری: موارد کلی

فلسفه غرب و زیبایی شناسی: فلسفه معاصر- فلسفه تحلیلی

مبانی نظری هنری

 

بازیگری و کارگردانی

دروس تخصصی بازیگری

-

 

پروژه تشریحی

نمایشنامه نویسی

-

 

پروژه تشریحی تجزیه

و تحلیل نمایشنامه

-

آزمون عملی بازیگری

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

برچسب ها: آزمون, کارشناسی ارشد, سراسری, کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما, کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی, آزمون آزمایشی, بودجه بندی آزمون آزمایشی, هنرهای نمایشی, سینما, هنرهای نمایشی و سینما, بازیگری, کارگردانی, تهیه کنندگی, رادیو

logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.