سنجش تکمیلی امیرکبیر
Menu
از سال 1392 سنجش تکمیلی امیرکبیر تمام خدمات آموزشی خود را با برند سنجـش امیـرکبیـر ارائه مینماید.
منابع آزمون کارشناسی ارشد 96-97 | منابع آزمون دکتری 96-97 | سنجش امیرکبیر
کانال تلگرام سنجش امیرکبیر و تخفیف های شگفت انگیز ساعتی و روانه

بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری 1110


سنجش امیرکبیر برای داوطلبانی که محدودیت زمانی و مکانی دارند و همچنین جهت گسترش عدالت آموزشی برای آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی در سراسر کشور، پکیج آموزشی جامع و مفیدی در نظر گرفته است که با استقبال فراوانی از سوی داوطلبان سراسر کشور رو به رو شده است.
بسته مکاتبه ای کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری تمام نیازهای آموزشی هر داوطلب متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری کد 1110 را پوشش می دهد و شامل موارد زیر است:


گرایش های رشته کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری عبارتند از:

زبان شناسی همگانی, آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, زبان شناسی رایانشی, واژه گزینی و اصطلاح شناسی, آموزش زبان فارسی1- کتاب منحصر به فرد مشاوره و برنامه ریزی تحصیلات تکمیلی به روش سنجش امیرکبیر که همراه بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری ارائه می شود

شامل انواع روشهای مطالعه، خلاصه برداری، مرور و جمع بندی، تکنیک های تندخوانی، انواع برنامه ریزی (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) برای داوطلبین با شرایط شغلی متفاوت (داوطلبین شاغل، متاهل، دانشجویان، داوطلبان تغییر رشته ای و ...)، محاسبه تعداد ساعات مفید مطالعه و روشهای ارتقای آن، روشهای کاهش استرس، روشهای کسب رتبه برتر، تجربیات داوطلبان تک رقمی در هفته های قبل از آزمون و روز آزمون، تکنیک های آزمون دادن، تکنیک منحصر به فرد تریز در پاسخگویی به سوالات، به همراه مشاوره و برنامه ریزی کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی دانشگاه سراسری تلفنی و حضوری به صورت رایگان تا زمان انتخاب رشته و مصاحبه به داوطلبانیکه بسته آموزشی کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سنجش امیرکبیر را خرید نمایند.


2- مجموعه کتب و جزوات تخصصی موردنیاز رشته کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری از محتویات دیگر پکیج کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سنجش امیرکبیر میباشند

1) به ازای هر درس یا منبع معمولا یک جزوه یا کتاب شامل خلاصه درس همراه با تست های طبقه بندی شده و خودسنجی ارائه می‌ شود.
2) دی وی دی آموزش مجازی درس زبان عمومی به همراه کتاب زبان عمومی سراسری
موارد ذکر شده همراه پکیج آموزشی کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی کد 1110 ارائه می شوند


3- بسته طلایی موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری که همراه بسته کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی ارائه می شود

یک حلقه سی دی یا دی وی دی که شامل جزوات و اسلایدهای دانشگاهی کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی از دانشگاه های معتبر کشور به همراه سوالات کنکور چند سال اخیر می باشد. برخی از سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری دارای پاسخنامه می باشند.


4- بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI که همراه بسته کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی ارائه می شود

بسته نحوه نگارش مقالات علمی و ISI شامل کتاب و سی دی میباشد و شما را با نحوه مقاله نویسی جهت تقویت رزومه در مصاحبه آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی یاری میکند.


5- هشت مرحله آزمون آزمایشی آنلاین یا مکاتبه ای کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی که به همراه بسته مجموعه زبان شناسی ارائه می شود

آزمون آزمایشی کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری به همراه پاسخنامه تشریحی و کارنامه کامپیوتری که پس از هر آزمون در اختیار داوطلبان قرار می گیرد.آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه زبان شناسی سراسری تخصص ماست

 

بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی کد 1110


جدول ذیل، بودجه بندی مباحث و سرفصل های آزمون آزمایشی رشته کارشناسی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی کد 1110 را نشان می دهد

برای کنکور کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه زبان شناسی ، 8 مرحله آزمون آزمایشی برگزار می شود

مباحث بودجه بندی آزمون آزمایشی ارشد سراسری مجموعه زبان شناسی

درس

آزمون اول (25% اول سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

جمله، انواع جمله، نهاد و گزاره، فعل، زمان، شخص (مفرد - جمع)، صیغه، ماده، شناسه،

ماده ماضی و مضارع، وجوه فعل (اخباری، التزامی، امری، شرطی) زمان های گذشته، حال، آینده، فاعل

دستور زبان فارسی

 

فصول و آواشناسی و صوت شناسی (الگوهای صوتی زبان) (ترجمه فرام کین) آواها و نظام های آوایی

از فالک (ترجمه غلامعلی زاده) فصول خصوصیات زبان، زبان شناسی و حیوانی و آواهای زبان و الگوی

آواهای زبان (یول)، آواشناسی حق شناس و (ثمره)

 

زبان شناسی

 

آزمون دوم (25% دوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

فاعل، اسم عام، خاص، ذات و معنی، مفرد و جمع، جمع های عربی، ضمیر، ضمیر اشاره،
مفعول، وابسته به اسم، صفت، قید، حروف اضافه، ربط، نشانه، اصوات، لازم، متعدی، متمم فعل،
معلوم، مجهول، مضاف الیه، اجزای جمله

دستور زبان فارسی

 

فصول زبان چیست؟ و ساخت واژه (فرام کین) مقدمه و واژه از فالک (ترجمه غلامعلی زاده) منشا،
زبان واژه ها فرآیند های واژه سازی، ساخت شناسی واژگانی، زبان و ماشین و زبان و مغز (یول)
زبان و تفکر (دکتر باطنی)، مبانی زبانشناسی (نجفی)، مقدمات زبانشناسی (مهری باقری)

زبان شناسی

 

آزمون سوم (50% اول سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول و دوم

آزمون چهارم (25% سوم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

اجزای جمله (حذف)، جمله پرسشی، پرسش تأکیدی (حذف)، ضمیر پرسشی، صفت پرسشی،

جمله عاطفی، جمله امری، اثبات و نفی، حذف در انواع جمله، جمله ساده، مستقل، پیوسته جمله

مرکب (پایه و پیرو) جمله مرکب، حرف ربط، وجوه فعل (اخباری، التزامی، جمله های پیرو، شرطی،

فعل شرطی، وجه تردیدی و شرطی اسم و صفت، ساختمان کلمه) (ساده و مرکب)

 

دستور زبان فارسی

 

 

نحو و معناشناسی (فرام کین)، سخن گویان جمله ها و نحو – نحوه معناشناسی و

کاربرد شناسی (فالک) عبارت ها و جمله ها، نحو، معناشناسی، فراسونگری زبان،

تجزیه و تحلیل کلام (یول) توصیف ساختمان دستوری (باطنی)

 

زبان شناسی

 

آزمون پنجم (25% چهارم سرفصل)

Vocabulary, Grammar, Comprehension

زبان عمومی و تخصصی

ساختمان کلمه (ساده و مرکب)، پیشوند، پسوند، کلمات مشتق ترکیب و اشتقاق، ساختمان فعل

(ساده، پیشوند، مرکب) صفت، متمم اسم، ضمایر، نوع کلمه، رابطه اجزای جمله ساختمان جمله های مرکب

دستور زبان فارسی

 

نوشتار و گونه گونی ترجمه علامعلی زاده (فالک) سیر تکامل خط، فراگیری زبان اول و فراگیری زبان دوم،

زبان اشاره ای، تاریخ زبان و دگرگونی، گونه های زبانی، زبان جامعه، فرهنگ (یول)

زبان شناسی

 

آزمون ششم (50% دوم سرفصل)

مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله چهارم و پنجم

آزمون هفتم (جامع اول)

آزمون جامع اول: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

آزمون هشتم (جامع دوم)

آزمون جامع دوم: مجموع مباحث بودجه بندی آزمون مرحله اول تا ششم

ورود به کارشناسی ارشد سراسری به عنوان اولین مقطع از سطوح تحصیلات تکمیلی، برای بسیاری از دانش آموختگان مقطع لیسانس برای ورود به جهان تحقیق و توسعه علمی، یک تجربه مفید و خوشایند است. لذا برای این مهم، سنجش امیرکبیر به عنوان پیشرو و مجری آماده سازی منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری و با تکیه بر تجربه موفق چندین ساله، مجموعه خدمات آموزشی خود را برای قبولی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی در قالب موارد زیر ارائه می نماید.

امید آنکه با همراهی و پشتیبانی سنجش امیرکبیر و همت داوطلبان، قبولی در آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی را این دوستان هدیه بگیرند.

1- بسته های آموزشی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
2- آزمون های آزمایشی کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
3- مشاوره و هدایت تحصیلی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
4- منابع آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
5- سرفصل دروس آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
6- برنامه آموزشی کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
7- دانلود نمونه جزوات آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
8- دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
9- ظرفیت پذیرش دانشگاه های کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
10- بودجه بندی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
11- نمونه کارنامه کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
12- سوالات متداول کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
13- مقالات آموزشی کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
14- پرسش و پاسخ کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی
15- مصاحبه رتبه برتر کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی

ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی 1110
رشته زبان شناسی شامل گرایش های ذیل می باشد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی کد 1110 به شرح ذیل می باشد، لازم به ذکر است که داخل بسته آموزشی هر گرایش کارشناسی ارشد سراسری زبان شناسی، جزوات یا کتب کلیه دروسی که ضرایب غیرصفر دارند ارائه می شوند و دروس با ضرایب صفر برای هر گرایش ارائه نمی شوند.کد رشته امتحانی رشته امتحانی مواد امتحانی و ضرایب به ترتیب دروس در هر گرایش ( از راست به چپ)
1110 مجموعه زبان شناسی 1- زبان عمومی و تخصصی ، 2- دستور زبان فارسی ، 3- زبان شناسی ، 4- تاریخ زبان فارسی در ایران 5- دروس تخصصی ویژه گرایش واژه گزینی و اصطلاح شناسی (دستور زبان فارسی(با تأکید بر ساخت واژه و نحو) ، مبانی واژه گزینی و اصطلاح شناسی ، مرجع شناسی).
رشته : گرایش / شماره دروس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1) زبان شناسی همگانی - 1 1 1 0 0                    
2)آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - 1 3 1 3 0                    
3) زبانشناسی رایانشی - 1 1 1 0 0                    
4) واژه گزینی و اصطلاح شناسی - 1 2 0 1 4                    


logo-samandehi
cool hit counter
تمامی كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران میباشد.